KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

 ZATRZYMANIE DOWODU OSOBISTEGO PO OTRZYMANIU NOWEGO DOWODU

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Dowód osobisty - do wglądu
  2. Wniosek o zatrzymanie dowodu osobistego po otrzymaniu nowego    lub   

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:
Wydanie dowodu następuje na ustne żądanie stron.