KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO

Podstawa prawna: § 10, ust. 1 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.) § 1 rozporządzenia M.I. z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie wtórnika" (BOI - 31) - wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty)
pobierz wniosek: lub
2. Załączniki:

  • wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu)
  • karta pojazdu - jeśli była wydana
  • oświadczenie (BOI-36)

3. Do wglądu:

  • tablice rejestracyjne "białe" (w celu wymiany znaków legalizacyjnych)
  • polisa OC

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki, Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.