drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

REJESTRACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Podstawa prawna: art. 40 - 43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r.Nr 79, poz.855).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o rejestrację stowarzyszenia zwykłego" (BOP-1)
  2. Załączniki:
  • regulamin działalności,
  • lista osób uczestniczących w zebraniu założycielskim, zawierająca podstawowe dane o osobach uczestniczących (dane dot. każdej osoby uczestniczącej w spotkaniu winny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, obywatelstwo, własnoręczny podpis),
  • informacja o siedzibie stowarzyszenia,
  • informacja o osobie upoważnionej do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.